Начало

ЮМЕЙХО е терапевтичен метод, чрез който се извършват действия с ръце върху цялото човешко тяло, с цел поддържане или подобряване на здравето. Методът включва 100 похвата, извършени върху тялото на пациента.

Известен e също като “метод за коригиране на бедрените стави, масаж и пресопунктура” или “Сайонджи Ориенталски специален масаж”, но оригиналното име е “Юмейхо терапия”.

Юмейхо терапия представлява последователно прилагане на сложен набор от ръчни движения и упражнения, с цел възстановяване функционалния баланс на тялото. По този начин се премахват или облекчават множество симптоми, последствия от остри или хронични заболявания.

Въпреки че Юмейхо е метод, създаден за да се прилага превантивно, все пак се нарича “терапия”, тъй като основната му цел е лечение или премахване на причините за функционални нарушения, които водят до хронични заболявания. Също така, Юмейхо терапия може да се прилага за профилактика или забавяне на развитието на вече съществуващи заболявания.

Мануалните терапевтични процедури, прилагани с профилактична или корективна цел в Юмейхо терапията са: техники на манипулация на ставите и пасивни ставна гимнастика; точкови терапевтични процедури (подобни на тези, използвани в пресопунктурата и рефлексотерапията); специални масажни техники и процедури; стречинг елементи; методи за корекция и балансиране на стойката, походката и статиката; упражнения за оптимизиране на биомеханиката на опорно-двигателния  апарат и др.

http://www.youtube.com/watch?v=9x0lLUypB4E&feature=youtu.be

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>