Представяне

Вихрен Пейчев – Юмейхо терапевт пета степен

Възпитаник на ВИФ “Г. Димитров”, гр. София (сега НСА)

Старши преподавател в РУ “Ангел Кънчев”, факултет “Обществено здраве и здравни грижи”

Занимава се от повече от 15 години със лечебен масаж, мануална терапия и юмейхо терапия.

Езици: руски, немски

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>